top of page
dam ga sua lai@4x.png

ĐẠM GÀ

THỦY PHÂN

THỦY PHÂN ENZYME PHỤ PHẨM TỪ GÀ CHẾ BIẾN

ĐẠM THỦY PHÂN HIỆU SUẤT CAO

CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đạm gà thủy phân (protein hydrolysates) là dòng sản phẩm mới với công thức protein tự nhiên đặc biệt giúp cải thiện năng suất nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm được sản xuất từ quá trình thủy phân protein bằng enzyme tạo ra các chuỗi axit amin mạch ngắn (peptide).

naturally and organically products

CẢI THIỆN TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN VÀ TỶ LỆ SỐNG

Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung 2.5% Đạm Gà Thủy Phân trong giai đoạn đầu của cá rô phi cho kết quả tăng trọng trung bình 23% và tỷ lệ sống 93% so với nhóm đối chứng (tỷ lệ sống 82%).

Asset 11@4x.png
Asset 2@4x.png

TỶ LỆ TIÊU HÓA CAO

Thành phần giàu di- và tri-peptide được vật nuôi hấp thu rất tốt. Tỷ lệ tiêu hóa trong cơ thể là 94%.

HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO

Sản phẩm này có ít nhất 75% protein thô, tạo thuận lợi cho việc đưa vào công thức thức ăn và thay thế bột cá.

Asset 4@4x.png

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Khả năng tiêu hóa cao làm giảm lượng chất thải ra ngoài môi trường. Hàm lượng phospho thấp của sản phẩm cũng hạn chế sự oxy hóa trong nước.

Asset 6@4x.png
Asset 5@4x.png
Asset 3@4x.png

KHẢ NĂNG DẪN DỤ CAO

Với trọng lượng phân tử thấp hơn, sản phẩm mang lại sự dẫn dụ cao và khác biệt.

HÀM LƯỢNG TRO THẤP

Quy trình nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo loại bỏ phần lớn chất khoáng.

CÂN BẰNG CHUỖI AXIT AMIN

Sản phẩm này có chuỗi axit amin cân bằng một cách tự nhiên, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo loài.

bottom of page