top of page
marpro lam lai tieng anh@4x.png

ĐẠM THỦY PHÂN THỦY SẢN

marpro@4x.png

SP70

BỘT ĐẠM CÁ THỦY PHÂN MARPRO SP70

MARPRO SP70 là sản phẩm đạm thủy phân được sản xuất từ nguyên liệu nội tạng cá hồi thủy phân, dùng trong thức ăn thủy sản, thức ăn thú cưng và thức ăn chăn nuôi.

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-04.png

Thức ăn thủy sản

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-05.png

Thức ăn thú cưng

Thức ăn chăn nuôi

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-03.png

Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn và kiểm soát cẩn thận kết hợp với quy trình sản xuất nhanh chóng tại địa phương để đảm bảo độ tươi ngon, duy trì được chất lượng dinh dưỡng và khả năng dẫn dụ cao.

Trong quá trình thủy phân, nguyên liệu được đảm bảo giữ đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên như các axit amin tự do và các peptide có hoạt tính sinh học.

Sản phẩm làm tăng cường lượng ăn vào bằng cách kích thích vị giác và khứu giác vật nuôi. Nhờ bao gồm các hợp chất có phân tử lượng thấp, sản phẩm có thể hòa tan nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ qua màng ruột làm tăng hiệu quả thức ăn và giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Các peptide có hoạt tính sinh học còn có những tác động đặc biệt vào cơ thể như tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa hormone tăng trưởng… giúp cho vật nuôi chống lại stress và các mầm bệnh, tăng tỷ lệ sống.

marpro@4x.png

MP70

BỘT ĐẠM CÁ THỦY PHÂN MARPRO MP70

MARPRO MP70 là sản phẩm đạm thủy phân được sản xuất từ nguyên liệu phụ phẩm cá tra thủy phân, dùng trong thức ăn thủy sản, thức ăn thú cưng và thức ăn chăn nuôi.

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-03.png

Thức ăn chăn nuôi

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-04.png

Thức ăn thủy sản

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-05.png

Thức ăn thú cưng

Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn và kiểm soát cẩn thận kết hợp với quy trình sản xuất nhanh chóng tại địa phương để đảm bảo độ tươi ngon, duy trì được chất lượng dinh dưỡng và khả năng dẫn dụ cao.

Trong quá trình thủy phân, nguyên liệu được đảm bảo giữ đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên như các axit amin tự do và các peptide có hoạt tính sinh học.

Sản phẩm làm tăng cường lượng ăn vào bằng cách kích thích vị giác và khứu giác vật nuôi. Nhờ bao gồm các hợp chất có phân tử lượng thấp, sản phẩm có thể hòa tan nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ qua màng ruột làm tăng hiệu quả thức ăn và giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Các peptide có hoạt tính sinh học còn có những tác động đặc biệt vào cơ thể như tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa hormone tăng trưởng… giúp cho vật nuôi chống lại stress và các mầm bệnh, tăng tỷ lệ sống.

marpro@4x.png

MP67

BỘT ĐẠM CÁ THỦY PHÂN MARPRO MP67

MARPRO MP67 là sản phẩm đạm thủy phân được sản xuất từ nguyên liệu nội tạng cá hồi thủy phân, dùng trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thú cưng và thức ăn thủy sản (không dùng cho cá hồi).

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-04.png

Thức ăn thủy sản

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-05.png

Thức ăn thú cưng

Thức ăn chăn nuôi

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-03.png

Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn và kiểm soát cẩn thận kết hợp với quy trình sản xuất nhanh chóng tại địa phương để đảm bảo độ tươi ngon, duy trì được chất lượng dinh dưỡng và khả năng dẫn dụ cao.

Trong quá trình thủy phân, nguyên liệu được đảm bảo giữ đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên như các axit amin tự do và các peptide có hoạt tính sinh học.

Sản phẩm làm tăng cường lượng ăn vào bằng cách kích thích vị giác và khứu giác vật nuôi. Nhờ bao gồm các hợp chất có phân tử lượng thấp, sản phẩm có thể hòa tan nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ qua màng ruột làm tăng hiệu quả thức ăn và giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Các peptide có hoạt tính sinh học còn có những tác động đặc biệt vào cơ thể như tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa hormone tăng trưởng… giúp cho vật nuôi chống lại stress và các mầm bệnh, tăng tỷ lệ sống.

marpro@4x.png

AL35

DỊCH ĐẠM CÁ THỦY PHÂN MARPRO AL35

MARPRO AL35 là sản phẩm đạm thủy phân được sản xuất từ phụ phẩm cá tra, dùng trong thức ăn thủy sản và thức ăn thú cưng.

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-04.png

Thức ăn thủy sản

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-05.png

Thức ăn thú cưng

Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn và kiểm soát cẩn thận kết hợp với quy trình sản xuất nhanh chóng tại địa phương để đảm bảo độ tươi ngon, duy trì được chất lượng dinh dưỡng và khả năng dẫn dụ cao.

Trong quá trình thủy phân, nguyên liệu được đảm bảo giữ đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên như các axit amin tự do và các peptide có hoạt tính sinh học.

Sản phẩm làm tăng cường lượng ăn vào bằng cách kích thích vị giác và khứu giác vật nuôi. Nhờ bao gồm các hợp chất có phân tử lượng thấp, sản phẩm có thể hòa tan nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ qua màng ruột làm tăng hiệu quả thức ăn và giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Các peptide có hoạt tính sinh học còn có những tác động đặc biệt vào cơ thể như tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa hormone tăng trưởng… giúp cho vật nuôi chống lại stress và các mầm bệnh, tăng tỷ lệ sống.

marpro@4x.png

AL20 & 30

DỊCH ĐẠM CÁ THỦY PHÂN MARPRO AL20 & 30

MARPRO AL20 & 30 là sản phẩm đạm thủy phân được sản xuất từ nguyên liệu nội tạng cá hồi thủy phân, dùng trong thức ăn thủy sản và thức ăn thú cưng.

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-04.png

Thức ăn thủy sản

Nutri BSF Oil_Flyer -vi-edit-05.png

Thức ăn thú cưng

Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn và kiểm soát cẩn thận kết hợp với quy trình sản xuất nhanh chóng tại địa phương để đảm bảo độ tươi ngon, duy trì được chất lượng dinh dưỡng và khả năng dẫn dụ cao.

Trong quá trình thủy phân, nguyên liệu được đảm bảo giữ đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên như các axit amin tự do và các peptide có hoạt tính sinh học.

Sản phẩm làm tăng cường lượng ăn vào bằng cách kích thích vị giác và khứu giác vật nuôi. Nhờ bao gồm các hợp chất có phân tử lượng thấp, sản phẩm có thể hòa tan nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ qua màng ruột làm tăng hiệu quả thức ăn và giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Các peptide có hoạt tính sinh học còn có những tác động đặc biệt vào cơ thể như tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa hormone tăng trưởng… giúp cho vật nuôi chống lại stress và các mầm bệnh, tăng tỷ lệ sống.

CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ KHÁC

bottom of page