top of page
tang luong an ta@4x.png

TĂNG LƯỢNG

ĂN VÀO

CÁ VẪN ĂN NHIỀU HƠN TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS

HINH ANH DO THI.png

% tăng trưởng trung bình/ngày

Picture1.gif

Bốn nhóm cá (4,9 ± 0.1g) được ăn một chế độ ăn thử nghiệm hai lần mỗi ngày cho 13 tuần và sau đó được đưa vào môi trường nuôi nhiệt độ thấp (13 độ C). Kết thúc thử nghiệm, lượng ăn vào tăng đáng kể (P < 0,05) ở cá nhóm bổ sung hydrolysate trong chế độ ăn so với nhóm đối chứng.

bottom of page