TĂNG LƯỢNG

ĂN VÀO

CÁ VẪN ĂN NHIỀU HƠN TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS

% tăng trưởng trung bình/ngày

Bốn nhóm cá (4,9 ± 0.1g) được ăn một chế độ ăn thử nghiệm hai lần mỗi ngày cho 13 tuần và sau đó được đưa vào môi trường nuôi nhiệt độ thấp (13 độ C). Kết thúc thử nghiệm, lượng ăn vào tăng đáng kể (P < 0,05) ở cá nhóm bổ sung hydrolysate trong chế độ ăn so với nhóm đối chứng.

© Copyright 2020 - Marine Functional Vietnam. All Rights Reserved.